top of page

POLITIKA PRIVATNOSTI

Ovim putem želim da vas informišem o podacima koje prikupljam

o vama i šta nameravam da uradim sa njima

KOJE PODATKE ČUVAM I ZAŠTO SU MI POTREBNI?

Ime i Godine – ovo je osnovna informacija koja mi pomaže da vas bolje upoznam.

 

Adresa, Email adresa, Broj telefona – koristim ovaj podatak kao način da vas   kontaktiram pre i posle terapije. Uglavnom ću koristiti komunikacioni metod na koji ste me prvi put kontaktirali, međutim ukoliko ne mogu da vas dobijem, pokušaću drugu opciju.

 

Kontakt Osoba/Izabrani lekar – Ukoliko u toku procesa primetim da ste u bilo kojoj opasnosti, ukoliko je to potrebno, možda ću morati da kontaktiram vašu najbližu rodbinu ili izabranog lekara. Bićete unapred obavešteni kada, odnosno, da li je tako nešto potrebno.

 

Beleške sa terapije – vodim kratke beleške o našim terapijama koje se skladište i čuvaju na bezbednom računaru zaštićen lozinkom.

DA LI ĆU DELITI VAŠE PODATKE I AKO TO URADIM,

SA KIM ĆU IH PODELITI I U KOJE SVRHE?

Malo je verovatno da je ikada potrebno podeliti vaše podatke sa trećim licem. Vaši podaci se ne prodaju drugim licima niti će se ikada koristiti u ne eitčke svrhe. Ukoliko postoji mogućnost i potreba da se podele vaši podaci sa drugim licima je ukoliko moje beleške budu pozvane od strane suda, ako ste vi ili neko o kome mi pričate ugroženi ili rizikujete da im ili vama naude, jedino u ovakvim situacijama ću morati da prenesem ove informacije drugim licima. Takođe imam mogućnost da razgovaram o vašem slučaju tokom profesionalne suprevizije, ali ću u tom slučaju koristiti samo vaše ime.

KAKO ĆU SKLADIŠTITI VAŠE PODATKE?

Uglavnom su uskladišteni kao digitalna kopija sa vašim inicijalima na računaru koji je zaštićen lozinkom. Vaši brojevi telefona mogu da se čuvaju u mom poslovnom mobilnom telefonu sa vašim imenom i prezimenom. Samo ja mogu da pristupim vašim informacijama.

KOLIKO DUGO ĆU ČUVATI VAŠE PODATKE I KAKO ĆU IH UKLONITI?

Čuvaću vaše detalje i beleške o terapijama prema vremenskom periodu koji je propisala moja osiguravajuća kuća, 3 godine.

Nakon isteka ovog perioda ukloniću svaki dokument sa vašim ličnim podacima i izbrisati vaš broj telefona iz mog mobilnog telefona.

bottom of page