top of page

KAKO IZGLEDA VAŠA RTT® TERAPIJA I
ŠTA MOŽETE DA OČEKUJETE

Proces započinjete tako što zakažete poziv na konsultacije. Konsultacije su besplatne i u toku našeg razgovora mi ćemo se bolje upoznati, pomoći ćete mi da razumem na kom problemu biste želeli da se bavite tokom vaše sesije, razgovaraćemo o tome kako se ovaj problem trenutno manifestuje u vašem životu, šta vas sprečava da uradite, itd.

Ono što možda ne shvatate je da vaš osećaj poverenja i povezanosti sa svojim terapeutom predstavlja veoma važan deo vašeg tretmana. Ključni element u toku konsultacija je omogućavanje klijentima i terapeutu da procene svoje terapijsko poklapanje, odnosno, da razumeju da li mogu sarađivati i zajedno raditi na problemu zbog kojeg klijent dolazi na terapiju.

Nikada ne moramo biti zarobljeni sa svojim opsesivnim mislima, preteranim razmišljanjem, negativnim uverenjima, nikada ne moramo da patimo od anksioznosti, fobija, da se osećamo nedovoljno dobro, da se osećamo drugačije, da se osećamo emocionalno uskraćeno ili da stavljamo druge i njihove potrebe na prvo mesto, ispred svojih. Nikada više ne morate da se osećate nedostojnim ili da sami sebe kritikujete. Sve to možete da promenite!

Kada preispitujemo svoja uverenja, kada razumemo kako, gde i zašto smo ih dobili, zašto ih se još uvek držimo godinama ili decenijama, mi smo osnaženi alatima koji će nas osloboditi i omogućiti nam da živimo svoj život punim plućima, punim potencijalom.

  • MOŽETE DA PROMENITE NAČIN NA KOJI RAZMIŠLjATE  UVEK OSEĆATE

  • VAŠ MOZAK SE STALNO MENjA, NADOGRAĐUJE I RAZVIJA - PROCES NEUROPLASTIČNOSTI

  • KADA RAZUMETE SVOJE OBRASCE PONAŠANjA, KADA sHVATITE ZAŠTO SE

  • I PONAŠATE ISTO, ONDA SE SVE MENjA

 

U toku RTT® terapije, koristiću niz slojevitih terapeutskih tehnika i alata koji će vam pomoći da:

  • Otkrijete šta se krije ispod svih emotivnih okidača, odnosno, osnovni uzrok vaših negativnih uverenja i problema zbog kojeg ste došli 

  • Istražite kada i kako su ta uverenja nastala, i zbog čega ih se još uvek držite

  • Tumačenje - pomoći ću vam da shvatite kako događaji iz prošlosti, i interpretacija koju ste kreirali, utiču na vaš život trenutno i kako su stvorili problem zbog kojeg ste došli

  • Presecanje/Diskonekcija vaših negativnih uverenja, koristeći raznovrsne RTT® alate i tehnike

  • Instaliranje novih uverenja da biste prevazišli svoje najdublje ukorenjene emocije, razmišljanja i

  • probleme

ŠTA SE KRIJE ISPOD SVIH EMOTIVNIH OKIDAČA

RTT® prepoznaje i ceni značaj koji klijenti pridaju svojim problemima, a zatim nudi snažno emocionalno oslobađanje i prevazilaženje čak i onih najdublje ukorenjenih problema, emocija, i uverenja koje klijenti mogu imati. RTT® terapija omogućava meni, terapeutu, i vama, klijentu da otkrijete šta se krije ispod, dođete do osnovnog uzroka vaše emocionalne ili fizičke patnje, da otkrijete koja su vaša skrivena uverenja, osećanja, pretpostavke i mentalna stanja koja formiraju osnovu vašeg mišljenja, osećanja, delovanja i ponašanja. Hipnoza pomaže u ovoj fazi da zaobiđemo naš svesni um i direktno pristupimo uspomenama kojih se možda svesno sećate, a možda i ne. Ovi događaji su apsolutno ključni za problem zbog kojeg ste došli. 

TUMAČENjE DOGAĐAJA
U ovoj fazi, uputiću vas da protumačite značenje događaja koji formiraju vaša negativna uverenja, misli i mentalna stanja. Nikada se zapravo ne radi o događaju koji se dogodio, ma koliko traumatičan bio, ključni element je razumeti značenje koje mu je dao vaš um. Šta vam ovo znači, kakav je misaoni proces, koja su to uverenja koje ste tada formirali. Ove negativne misli formiraju osnovu vašeg mišljenja, osećanja, delovanja i ponašanja. Uslovljavaju vaš um i formiraju negativna uverenja koja se nesvesno odvijaju 24/7, utičući na vaš život, vaše ponašanje, vaše postupke. Drugim rečima, kako se ponašate u životu.  

 

PREKINITE STARI NAČIN RAZMIŠLjANjA I LAŽNA UVERENjA

U toku ove faze vaše terapije, osvestili ste sećanja i emocije, shvatili ste kada i kako su negativna uverenja nastala i kako utiču na vaš život.

Sada je vreme da prekinemo te misli i uverenja. Koristeći različite RTT® alate i modalitete, pomoći ću vam da razbijete taj stari obrazac razmišljanja. Ova faza sesije je obično onaj a-ha trenutak kada klijenti sa saosećanjem mogu da shvate zašto nisu imali drugog izbora osim da misle, osećaju i deluju onako kako su radili. Ono sto psiha ima tendeciju je da se isceli, da se integriše i da se te emocije osveste, priznaju, da se izraze kroz telo u bilo kom obliku. Kada radimo na tome, mi jacamo kapacitet u sebi koji nismo gradili iz bilo kog razloga kao deca. Kroz terapiju to mozemo izgraditi.Terapeut onda, u domenu svoje profesionalnosti, dobija ulogu parentifikacije, gde klijent doživljava takva iskustva gde je uznemiren i namiren. Terapeut te čiči sigurnim i na taj način ti pomaže da u odrasloj dobi izgradiš nove, pozitivnije neuronske puteve, novi načini funkcionisanja i tvoj kapacitet za samoumirenje i somoregulaciju se povećava. Grade se novi načini razmišljanja, nova osećanja i ponašanje se menja, mi se menjamo. 

​Do kraja ove faze, više nećete osećati potrebu da se ikada više osećate onako kako ste se osećali tada kada ste bili mlađi, bespomoćni i beznadežni. Razumećete i bićete osnaženi da znate da se više nikada ne možete vratiti tim osećanjima i emocijama.  

KREIRAJTE NOVA UVERENjA

Ovo je daleko najoslobađajući deo terapije. Ovde izgled, držanje mojih klijenata, njihov glas i celo lice promeni. To je najoslobađajući i najsnažniji deo sesije koji je samo početak njihovog novog, promenjenog i unapređenog života.​

 

Na kraju terapije, svaki klijent dobija lični, njemu prilagođen snimak koji će im pomoći da ojačaju svoja nova uverenja, razmišljanja, osećanja i obrasce ponašanja.  Koristeći principe neruroplastičnosti u našu korist, mi gradimo nove, pozitivnije neuronske puteve i stvaramo nove obrasce ponašanja. Kapacitet za samoumirenje i somoregulaciju se povećava. Uobičajena mudrost kaže da je potreban 21 dan da se nešto pretvori u naviku, međutim, moji klijenti postižu najbolje rezultate kada slušaju svoj snimak najmanje 63 dana. 

bottom of page